Våra produkter • Secorum
19080
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-19080,page-parent,ajax_updown_fade,page_not_loaded,boxed,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.7,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
PRODUKTER SOM VI ERBJUDER

När Secorum ställs inför ett problem hos en kund så löser vi det. Innebär det att vi behöver utveckla ny programvara, metoder eller arbetssätt så löser vi det på ett så bra sätt som möjligt. Under årens lopp har vi dock identifierat några problem som är så vanliga hos olika kunder att vi beslöt att produktifiera dessa. Ett vanligt problem är att information behöver pseudonymisering, det finns ett behov av att dela information, men inte all information. Vanligt är också att informationen som pseudonymiseras måste se ut och fungera som den ursprungliga informationen för att den ska kunna analyseras på ett bra sätt. Notera nedanstående frågor:

  • Om en organisation är för liten för att driva en egen Security Operations Center (SOC) men samtidigt har organisationen loggdata som innehåller sekretessbelagd information, kan organisationen då outsourca SOC:en över Internet?
  • En organisation har delat upp nätverket i olika zoner och vill inte att en del av informationen i säkerhetsloggarna ska föras vidare till SIEM-zonen, kan en central logghantering då uppnås?
  • Ett allvarligt fel har inträffat på en inköpt produkt. Leverantören vill att kunden ska skicka in loggar från produkten, men kunden vet att det kan finnas sekretessbelagd information i loggarna och det är för mycket loggar för att leta igenom dessa manuellt, kan kunden ändå skicka in loggarna till leverantören?
  • En ny version av av en egenutvecklad produkt håller på att utvecklas och behöver testas med så produktionsmässig data som möjligt. Kan man använda sig av databasen i produktion för att fylla databasen i testmiljön, och ändå uppfylla PUL och GDPR?

Lösningen på dessa problem är en funktion som kan konfigureras för vad den ska leta efter, hur den ska översätta detta och vilket format översättningen ska ha. Secorum utvecklade Hidesense för dessa ändamål.

HIDESENSE

Hidesense består av en kärna, som ingår i alla produkter, hidesense-core. Kärnan innehåller också kraftfulla funktioner som körs från kommandoraden för att översätta textfiler. Läs mer om hidesense-core här. För att underlätta utveckling av konfigurations-filer finns det ett webbaserat verktyg för detta: hidesense-web. Det finns också ett grafiskt verktyg för att köra översättningar lokalt, utan att skicka information över Internet, hidesense-ui.

LÄS MERA
Security as a Service

Att anställa, utbilda och vidareutbilda en förvaltning och ett analys-team kan vara mycket kostnadsdrivande för en mindre organisation. Secorum erbjuder analys och förvaltning som en tjänst, där organisationen anlitar Secorum för dessa uppdrag en viss tid per vecka. Det är vanligtvis en mycket kostnadseffektiv lösning många organisationer. Uppdraget kan utföras i kundens lokaler med kundens infrastruktur, eller i Secorums lokaler med Secorums infrastruktur.

LÄS MERA
GDPR

General Data Protection Regulation, eller GDPR, är en EU-förordning som skyddar fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.
Secorum är inte experter på hela GDPR, vi är inte heller experter på hur GDPR ska tolkas, men vi är experter på psudonymisering och hur man kan använda produktionsdata i tvättad form som testdata – det kan vi hjälpa er organisation med. Secorum erbjuder ett paket för att hjälpa en organisation att hitta och psudonymisera personuppgifter.

SEE MORE
p