Loggar som bevisning • Secorum
21939
post-template-default,single,single-post,postid-21939,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,boxed,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.7,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Loggar som bevisning

Vad har loggar för laglig betydelse? Kan man fälla en person med information från en skärmdump? Vilken tilltro kan man sätta till loggar i en rättegång?

 

Då jag skrev min Magisteruppsats hade jag jobbat 16 år som operativ kriminalpolis, uteslutande med grova våldsbrott. Under polistiden hade jag vittnat över 100 gånger i våra allmänna domstolar och blivit något av en expert på att bedöma muntlig och skriftlig bevisning.

 

Jag skrev uppsatsen då jag var 40 år gammal. Mina universitetskollegor var då 15 år yngre och mina jämnåriga på den nya arbetsmarknaden låg 15 år före mig i erfarenhet. För att komma ifatt var jag tvungen att återanvända något ur mitt tidigare yrkesliv. Det blev helt enkelt en övergång från att ha fångat bovar i den riktiga världen till att skydda de goda och fånga de onda i den digitala världen. Samma metoder för informationshantering, härledning och bedömning visade sig gälla i den digitala världen. Den stora skillnaden var att jag kunde skaffa mig full kontroll på de källor som förser mig med information, det vill säga datorer. I den riktiga världen motsvaras servrar och komponenter av människor med roller som uppgiftslämnare, tjallare, misstänkta, vittnen, målsäganden och annat.

 

Uppsatsen ”Loggar som bevisning” bygger på forskningsfrågan om det är möjligt att lita på något som en maskin (dator) har genererat. Ordagrant lyder problemområdet så här:

 

Hur värderar de rättsvårdande instanserna en organisations loggutdrag?

 

Resan in i rättsväsendet kunde jag sedan 16 års polisarbete. Ändå blev det en total chock att upptäcka att kunskapen om hur en loggpost kan ifrågasättas var så rudimentär. Inget i hela kedjan från teknikern som tar fram loggen, den utredande polismannen, överlämningen till åklagaren som lämnar den till Tingsrätten samt parterna i en huvudförhandling (tilltalad med advokat och målsäganden) ifrågasatte föregående leds hantering. Ett fel eller misstag i de inledande delarna fick därmed en direkt påverkan på själva domen. Ingen begrep hur man kan ifrågasätta den svarta texten som presenterades på ett vitt papper och som kallades för ett loggutdrag.

 

Till saken hör att rättsväsendet är mycket duktiga på att värdera skriftlig bevisning. En loggpost utgör en skriftlig bevisning, men där tar likheten slut. Jag intervjuade åklagare, advokater, IT-säkerhetsspecialister med mera. Även om förståelsen fanns i de utredande delarna så var den som bortblåst bland åklagare och advokater. Om ingen ifrågasätter loggpostens informationsinnehåll kommer den att gälla som bevisning om den åberopas som sådan.

 

Genom att tillämpa samma metoder, regler och värderingar som man gör i den riktiga världen redogör jag för hur loggar kan värderas för att på så sätt sätta rätt tilltro till dess informationsinnehåll. Utifrån denna ansats fick jag designa hela polisens centrala logganalyslösning, ett arbete som höll mig sysselsatt mellan 2005 till 2012. Jag skaffade mig mycket värdefull kunskap under dessa år, kunskap som jag idag delar med mig på föreläsningar och hos kunder som anlitar Secorum.

 

Uppsatsen innehåller en hel del intressanta intervjuer. Läs dem och begrunda. Sedan förstår ni varför en skärmdump kan användas i samband med en rättegång.

 

Roger Lindblom, CEO Secorum AB

Loggar som bevisning – Magisteruppsats av Roger Lindblom

Inga Kommentarer

Skicka Kommentar